Krohvfassaadide renoveerimine

Krohvfassaadide renoveerimine

Väärt fassaadile tasuvad lahendused!

Lagunev fassaad ja suured küttearved on põhiargumentideks hoone välispiirete renoveerimisel. Samas ei pruugi külmatunne alati tähendada fassaadide lisasoojustamise vajadust ja mõnest küljest pehastunud või lagunenud vooder kogu fassaadikatte uuendamist.

Miljööhoonete renoveerimisel tasub hoida energiatõhususe tõstmise meetodid tasakaalus arhitektuurilise omapäraga säilitamisega.

Arhitektuurselt väärtusliku hoone fassaadi lisasoojustamiseks kehtivad mitmed kulukad tingimused: aknad ja uksed tuleb tõsta soojustuse paksuse võrra väljapoole, tuleb tagada räästa ja soklijoone esialgne proportsioon jne. Soojustamisest tingitud lisatööd tõstaksid fassaadi renoveerimise hinda sedavõrd, et selle energiasäästust tulenev tasuvusaeg oleks ebamõistlikult pikk, sest meie energiahinnad on võrreldes ehituskuludega liiga madalad, ja soojustamise tasuvusaeg ületaks  20 aastat, mis on praktiliselt renoveeritud fassaadikatte eluea piiriks. Seega ajaks, mil fassaadi soojustustööd energiasäästupõhiselt ära tasuma hakkavad, tuleb taas välispiirdeid renoveerima hakata.

 

Miljööhoone energiatõhususe tõstmiseks on oluliselt soodsamaid ja lühema tasuvusajaga viise kui fassaadi soojustamine. Kohese efekti väiksemate kuludega annaks pööningu ja keldrilae soojustamine, avatäidete tuulekindluse tõstmine, olemasoleva kütte- ja ventilatsioonisüsteemi hooldamine ning tasakaalustamine. Konkreetsele hoonele sobiva energiasäästu lahenduse leidmisel tuleb alustada termograafiaaruande koostamisest, mille juurde annab energiatõhususe spetsialist esmased meetmed energiakulude vähendamiseks ja vajadusel suunised edasisteks täpsemateks uuringuteks.

 

 

Väärthoone fassaadi renoveerimisel tuleb eelkõige keskenduda hoone kandekonstruktsioonide kaitsmisele ja arhitektuurse väärtuse säilitamisele, sest soojakaod läbi välisseinte jäävad osakaalult kolmandale-neljandale kohale, samas arhitektuurselt keerukate ja erinõuetega hoonete lisasoojustamise tasuvusaeg võrdub praktiliselt uue soojustussüsteemi elueaga. Siiski tuleb fassaade renoveerida kindlasti terviklikult, kuna osade kaupa kriitiliste tööde tegemine läheb lõppkokkuvõttes oluliselt kulukamaks.

 

Kõhklemata tuleks remontida pragunenud või avariiline kandesein ja möödujaid ohustav pragunenud ning murenenud krohv. Kandekonstruktsioonide renoveerimisega viivitamine võib hiljem tõsta hädatööde hinda kordades. Lisaks võivad kõrgelt allakukkuvad lahtised karniisi või krohvitükid tekitada kõnniteel liiklejatele raskeid vigastusi ning lõhkuda parkivaid autosid.

 

Vanemate majade puhul on tihti suuremate küttearvete ja külmatunde peamiseks põhjuseks puudulik tuulepidavus mitte niivõrd seinamaterjalide summaarne kehv soojapidavus. Piisab aknatihendite parandamisest, seinapragude ülekrohvimisest või palkide tihendamisest. Sellise lahenduse korral puudub vajadus teha suuri kulutusi lisasoojustamisest tingitud esialgse liigendatuse ja arhitektuurse välimuse taastamiseks.

 

Miljööala fassaade tuleb renoveerida võimalikult palju originaalmaterjali ja olemasolevatele materjalidele võimalikult lähedasi analooge kasutades, sest nii säilitame aegade jooksul oma vastupidavust tõestanud fassaadilahenduse ja tõstame kinnisvaralist väärtust. Kindlasti tasub renoveerimine ette võtta ka ilma soojustamiseta ning tasub meeles pidada, et juba oluliselt lagunenud fassaadi korrastamine on palju kulukam.

 

Koostas:

Martin Kärner
Martin Kärner
Juhataja

Võta eksperdiga ühendust