Lubja 9/1 ja 9/2 fassaadi renoveerimistööd

Lubja 9/1 ja 9/2 fassaadi renoveerimistööd. Tööde maht kokku 875 m2, tööde aeg aprill-juuli 2015.
Võta eksperdiga ühendust